Home » Committees » Shabab Ul Edi Zahabi

Upcoming Miqaat

  • 07 Rabi-ul-Awwal 1442 Urs : Syedi Abdeali Mohyuddin (A.Q) , Surat
  • 10 Rabi-ul-Awwal 1442 Urs : Syedna Abdullah Badruddin (RA) In Surat (India) 50th Dai Al Mutlaq
  • 14 Rabi-ul-Awwal 1442 Urs : Syedi Miyaji Mulla Taj Saheb (A.Q) , Umreth

Shabab Ul Edi Zahabi

S.N. NAME POST MOBILE
1 JanabĀ  Abdeali Bhai Saheb President 9822197752
2 Idris Bhai Saheb 9890659352
3 Juzer Bhai M. Alihusain Bhai Jawadwala Secretary 9822038806
4 Quresh Bhai Mohammed Bhai Dhariwala Jt. Sec. 9923808585
5 Ismail Bhai M Ishaq Bhai Kachwala Member 9823141125
6 Abbas Bhai Husain Bhai Kachwala Member 9823057636
7 Abdulqadir Bhai Sk Shabbir Ghodnadiwala Member 9960918300
8 Burhanuddin Bhai Kalimuddin Ghadiyali Member 9823270886
9 Huzaifa Bhai M. Taiyeb Bhai Chopdawala Member 9764788864
10 Dr. Abbas Bhai Shabbir Bhai Chopdawala Member 9422085092
11 Dr. M Shaikhadam Bhai Dr. Hatim Hakim Member 9890110452
12 M Hashim Bhai Sk Fazleali Bhai Poonawala Member 9822358856
13 Hatim Bhai M Saifuddin Bhai Poonawala Member 9890076515
14 Husain Bhai Anis Bhai Karmalawala Member 9422013352
15 Husain Bhai Taherbhai Tandiwala Member 9422305954
16 Huzaifa Bhai M Yasin Bhai Diwan Member 9822528311
17 Huzaifa Bhai Idris Bhai Poonawala Member 9890343272
18 Ibrahim Bhai Shabbir Bhai Pipariyawala Member 9423011252
19 Idris Bhai Ismail Bhai Patrawala Member 9822084239
20 Mustafa Bhai Mansoor Bhai Hakim Member 9890068292
21 Huzaifa Bhai M Shabbir Bhai Poonawala Member 9822050666
22 Saifuddin Bhai M Abdulla Bhai Pardawala Member 9822602522
23 M Shabbir Bhai Sk Ibrahim Harnesswala Member 9823147652
24 M Shabbir Bhai Ishaqali Bhai Jeevanjee Member 9423209252