Home » Committees » Muvasaat Committee

Upcoming Miqaat

  • 22 Rabi-ul-Akhar 1441 Urs : Syedna Moosa Kalimuddin ibne Syedna Zakiuddin (A.Q.), 36th Dai (Jamnagar)
  • 22 Rabi-ul-Akhar 1441 Urs : Syedi Habibullah ibne Shaikh Sultan ali (Bharuch)
  • 27 Rabi-ul-Akhar 1441 Urs : Syedna Dawood Burhanuddin ibne Ajab Shah (R.A.) (26th Dai) Ahmedabad

Muvasaat Committee

S.N NAME POST MOBILE
1 Amil Saheb Janab Abdeali Bhai Saheb President 9822197752
2 Sk Mohammed Bhai Sk Abdeali Poonawala (Kaka) Convener 9371209252
3 M Nooruddin Bhai Asgar Bhai Rangwala Member 9226255052
4 M Moiz Bhai M Zoeb Bhai Chalisa Member 9823099452
5 M Aziz Bhai Sk Taherali Bhai Nasir Member 9923905252
6 M Mohammed Bhai M Fakhruddin Lokhandwala Member 9890165541
7 Khuzaima Bhai Qasim Bhai Shaherawala Member 9823030338
8 Amir Bhai Shabbirhusain Bhai Ezzi Member 9823037613
9 Ghulamabbas Bhai Sadiqali Bhai Rampurawala Member 9822080954
10 M. Husain Bhai M. Taher Bhai Tandiwala Member 9422305954
11 Yusuf Bhai Ismail Bhai Bata Member 9850732225
12 M Shabbir Bhai Zainuddin Chikaliwala Member 9822028934
13 Burhanuddin Bhai Taherali Bhai Indorewala Member 9762466193