Vajebaat System Login

Moala at Rozat Tahera

Moala at Rozat Tahera

Salaat Timings for Pune

Sihori End5:14
Fajr Start5:27
Sunrise6:29
Zawal12:19
Zohr End14:15
Asr End16:12
Maghrib18:09

Safar-ul-Muzaffar 1441H

Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 Sep 30 2 Oct 1 3 Oct 2 4 Oct 3 5 Oct 4 6 Oct 5
7 Oct 6 8 Oct 7 9 Oct 8 10 Oct 9 11 Oct 10 12 Oct 11 13 Oct 12
14 Oct 13 15 Oct 14 16 Oct 15 17 Oct 16 18 Oct 17 19 Oct 18 20 Oct 19
21 Oct 20 22 Oct 21 23 Oct 22 24 Oct 23 25 Oct 24 26 Oct 25 27 Oct 26
28 Oct 27 29 Oct 28

Upcoming Miqaat

  • 20 Safar-ul-Muzaffar 1441 Chehlum : Imam Husain (A.S)
  • 22 Safar-ul-Muzaffar 1441 Urs : Syedna Husain Bin Syedna Ali (RA) In Sanaa (Yemen) 8th Dai Al Mutlaq
  • 27 Safar-ul-Muzaffar 1441 Urs : Syedna Mohammed Ezzuddin (RA) In Zabeed (Yemen) 23rd Dai Al Mutlaq